ZWROT

1. Każdy nasz klient indywidualny ma prawo odstąpić od dokonanej transakcji  w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. 

Towar należy odesłać w stanie niezmienionym (nieużywany, oryginalnie zapakowany) z ORYGINALNYM PARAGONEM fiskalnym lub FV (inne zwroty nie będą przyjmowane). 

Wraz z towarem prosimy o przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy. Formularz do wydruku kliknij: POBIERZ FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Zwrot należy przesłać na adres: 

MOTO-HELMETS.EU S.C.

ul. Rybnicka 10

42-202 Częstochowa

(z dopiskiem: „ZWROT”)

2. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od transakcji następuje w terminie do 14 dni od daty otrzymania paczki ze zwrotem. 

3. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Klient dokonuje zwrotu na własny koszt. 

5. Nie odbieramy przesyłek zwrotnych wysłanych do paczkomatów oraz pobraniowych.

WYMIANA

Wymiana towaru dokonywana jest na zasadach zwrotu towaru.  

REKLAMACJE

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego towaru otrzymanego w ramach transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres:

MOTO-HELMETS.EU S.C.

ul. Rybnicka 10

42-202 Częstochowa

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”)

3. Różnice pomiędzy wyglądem towaru dostarczonego w ramach transakcji, a fotografią na stronie internetowej sklepu z kaskami i akcesoriami motoryzacyjnymi działającego pod adresem https://motohelmets.eu, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą firmę MOTO-HELMETS.EU S.C. niezgodność towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu niż drogi reklamacyjnej.

4. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamowanym towarem druku formularza reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj, kliknij: POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

5. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany firmie MOTO-HELMETS.EU S.C. w stanie kompletnym i czystym.

6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność firmy dotyczy istniejących w chwili wydania towaru niezgodności tego towaru z umową. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej Firmę niezgodności:

- uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

- uszkodzeń mechanicznych towaru,

- uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

7. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki. O wyniku reklamacji Firma poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie. 

8. Nie odbieramy przesyłek zwrotnych wysłanych do paczkomatów oraz pobraniowych.